Att ta hjälp av ungas erfarenheter är nödvändigt för dig som vill nå ut med ditt budskap på ungas plattformar.

Ta hjälp av mig!

Eller läs om de som tidigare gjort det.

Jag heter Ellen Nilses och är frilansande skribent och konsult

Jag brinner för att påverka viktiga samhällsaktörer till att använda ungas kompetens och erfarenheter. Som nittonåring startade jag ett eget bolag för att lättare kunna ta mig an konsult- och frilansuppdrag. Läs mer om de uppdrag jag utfört i min portfolio.

”Att ha med Ellen som expertcoach under vårt Hackathon var guld värt. Hon är otroligt lyhörd, tydlig i kommunikation, enkel att samarbeta med, och det var mycket värdefullt för våra team av studenter och forskare att få ta del av hennes expertis och erfarenheter.” – Emma Blomquist, koordinator och coach, Openlab.

Innehållsproduktion

Jag hjälper er med målgruppsanpassad copywriting och/eller grafiskt material så att ni når ut till unga.

Konceptutveckling

Jag hjälper er att utveckla ett koncept eller en idé som attraherar den unga målgruppen.

Opinionsbildning

Jag hjälper er att driva viktiga frågor som rör ungas rättigheter och möjligheter till samhällsengagemang.