#26 Reportage för Mind

2 oktober 2023.

Jag åkte till Uppsala för att intervjua Pernilla Åsenlöf, Professor i fysioterapi och forskningsledare på UPIC, Ungas Psykiska hälsa I Centrum. Intervjun blev till en artikel på mind.se och ett videoklipp för publicering i deras sociala medier.

Intervjun publicerades 7 februari 2024 på mind.se och finns att läsa här: https://mind.se/aktuellt/professorn-pernilla-asenlof-om-forskningen-kring-ungas-psykiska-halsa/