#27 Seminariedebatt Uppsala universitet

10 oktober 2023.

I samband med Mental Health day den 10:e oktober arrangerade studenthälsan på Uppsala universitet en vecka med olika föreläsningar. seminarier och andra evenemang på temat psykisk hälsa. Jag blev tillfrågad att medverka i en paneldebatt med rubriken ”Det mätbara jaget – hot och möjligheter med hälsoappar”.

Övriga medverkande, från vänster: Lotta Borg Skoglund, docent i psykiatri vid institutionen för medicinska vetenskaper, Alkistis Skalkidou, professor i obstetrik och gynekologi vid institutionen för kvinnors och barns hälsa, Amanda Lagerkvist, professor i media vid institutionen för informatik och media. Modererade gjorde Lina Eklund, docent i människa–dator interaktion vid institutionen för informatik och media och forskare i UPIC (till höger).