#28 Panelsamtal RSMH

19 december 2023.

Riksförbundet för Social och Mental Hälsa är en rikstäckande organisation som arbetar med frågor om funktionsrätt och psykisk hälsa, och att minska ofrivillig ensamhet. De ger bland annat ut tidningen Revansch. Inom ramen för deras projekt ”Jag, föreningen och samhället” hölls ett panelsamtal om begreppet egenmakt och egenmaktens betydelse för återhämtningen vid psykisk ohälsa, där jag medverkade.

Jag pratade både utifrån min erfarenhet av att ha arbetat med målgruppen, men också om mina egna erfarenheter av psykiatrin. Medverkade gjorde också Alain Topor, psykolog och professor vid Agders universitet i Norge, Khai Chau, styrelseledamot i RSMH och Åsa Höij, RSMH:s vice förbundsordförande. Moderator för samtalet var Selene Cortes, RSMH:s kanslichef. Samtalet finns att se på RSMH:s facebook!